Wszystkie informacje prezentowane w Serwisie rachunekwbanku.pl są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Wszystkie treści zawarte w Serwisie rachunekwbanku.pl mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Autorzy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie mogą jednak tego w pełni zagwarantować, m.in. ze względu na dużą dynamikę zmian na rynkach finansowych. W związku z tym, wszelkie decyzje inwestycyjne oraz oszczędnościowe podjęte na podstawie zawartych w Serwisie informacji podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.