W dzisiejszych czasach coraz więcej osób oprócz standardowego ubezpieczenia społecznego decyduje się również na ubezpieczenie prywatne. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej gwarantuje stabilność finansową oraz pozwala na uruchomienie dodatkowych środków w nagłych i nieprzewidzianych życiem sytuacjach. Warto więc zatem wiedzieć czym jest ubezpieczenie na życie oraz dlaczego warto z niego skorzystać.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Zgodnie z aktualnie obowiązująca definicją ubezpieczenie na życie to nic innego jak forma zabezpieczenia finansowego przed nagłymi i nieszczęśliwymi wypadkami. Mowa tutaj przede wszystkim o wypadkach, w których osoba ubezpieczona narażona jest na poważny uszczerbek na zdrowiu lub też utratę życia. Dzięki takiej formie zabezpieczenia można w istotny sposób rozwiązać swoje problemy finansowe czy też zabezpieczyć swoich najbliższych przed związanymi z wypadkiem ubezpieczonego konsekwencjami natury finansowej jak i prawnej.

Ubezpieczenie na życie jest samo w sobie o tyle ważne, iż oprócz zabezpieczenia finansowego osoby ubezpieczonej taka polisa stanowi również gwarant dla najbliższych członków rodziny. Można to porównać do sytuacji, w której osoba ubezpieczona w wyniku wypadku staje się niezdolna do pracy lub co gorsze – umiera. Wówczas takie ubezpieczenie może stanowić odpowiednio wysokie wsparcie finansowe, które może pokryć na przykład koszty leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu osoby zmarłej.

Dlaczego warto skorzystać z oferty polisy ubezpieczeniowej?

Polisy ubezpieczeniowe mają to do siebie, iż jako jedne z nielicznych produktów finansowych są w stanie zapewnić swoistą stabilność wybranym osobom nawet w najbardziej ekstremalnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Mowa tutaj przede wszystkim o kilku sytuacjach, w których bez posiadania polisy ubezpieczeniowej bardzo ciężko byłoby wybranym osobom sfinansować wszystkie niezbędne wydatki. Do tego rodzaju sytuacji niewątpliwie zaliczają się:

  • Zapewnienie stabilności finansowej dla siebie oraz swoich najbliższych – podstawową funkcją polisy ubezpieczeniowej jest zapewnienie stabilności finansowej dla siebie oraz swoich najbliższych członków rodziny. W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, konieczności ponoszenia kosztów rehabilitacji czy też kosztów związanych z pochówkiem osoby zmarłej polisa ubezpieczeniowa może okazać się jednym rozsądnym rozwiązaniem finansowym;
  • Zabezpieczenie swojego majątku przed ciążącymi zobowiązaniami finansowymi – polisa ubezpieczeniowa może stanowić swego rodzaju odpowiednie zabezpieczenie finansowe dla osób, które posiadają np. kredyt hipoteczny. Dzięki temu nawet w sytuacji kiedy osoba ubezpieczona umiera lub nie jest zdolna do dalszej pracy wypłacone świadczenie pozwala na umorzenie części lub całości zadłużenia;
  • Pomoc w leczeniu lub rehabilitacji osoby ubezpieczonej – jeżeli w zawartej umowie polisy ubezpieczeniowej widnieje zapis, iż obejmuje ona pokrycie kosztów ewentualnego leczenia lub rehabilitacji tej osoby wówczas może być to jedno z głównych (lub niekiedy jedyne) źródło finansowania wszelkich zobowiązań z tego tytułu. Dzięki temu możliwe jest np. zakupienie wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej czy też pełne pokrycie kosztów leczenia wybranej osoby w Polsce lub za granicą;
  • Zapewnienie dobrego startu w przyszłość dzieciom lub członkom rodziny osoby ubezpieczonej – większość polis na życie może zapewnić również wsparcie finansowe dla dzieci ubezpieczonego (lub innych członków rodziny), które dopiero wkraczają w dorosłość. W ten sposób wybrana osoba ma znacznie bardziej ułatwioną sytuację finansową, dzięki czemu pozyskane środki mogą posłużyć jako wkład własny na zakup mieszkania czy też zakup innych istotnych dla funkcjonowania rzeczy.

Dzięki wymienionym powyżej argumentom można śmiało stwierdzić, że korzystanie z oferty polisy na życie jest jak najbardziej zasadne. Zapewnienie sobie oraz swoim najbliższym czegoś w rodzaju „poduszki finansowej” daje poczucie spokoju oraz stabilizacji. Nawet w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu można uzyskać wsparcie finansowe na odpowiednim poziomie oraz nie trzeba martwić się o brak źródła sfinansowania swoich nagłych potrzeb.