Banki oferują swoim klientom szeroką gamę produktów finansowych, z czego najpopularniejsze wciąż pozostają lokaty bankowe. Niektóre z nich to lokaty oszczędnościowe, które zakładane są w celu zdeponowania pewnej sumy pieniędzy w zamian za odsetki. Sprawdzamy, jak działają lokaty bankowe i na jakich warunkach można je założyć.

Lokaty bankowe – sposób na oszczędzanie

Chcąc zainwestować oszczędności możemy wybierać pomiędzy bardziej i mniej ryzykownymi produktami finansowymi. Do tych charakteryzujących się mniejszym profilem ryzyka należą właśnie lokaty bankowe. Klient, podpisując umowę z bankiem, powierza mu pewną sumę pieniędzy na określony czas. W zamian bank płaci klientowi odsetki wyrażone za pomocą stopy procentowej. Lokaty oszczędnościowe znajdują się obecnie w ofercie niemal każdego banku, dlatego są bardzo powszechnie dostępnymi produktami. Oferty bankowe skierowane są do osób, które posiadają jakiekolwiek oszczędności – niektóre lokaty oszczędnościowe można założyć z nawet minimalnym wkładem, jednak inne wymagają pewnej sumy minimalnej, jednocześnie określając też możliwy wkład maksymalny.

Warunki lokat bankowych

Zakładając lokatę bankową zwykle musimy liczyć się z tym, że nie będziemy mogli korzystać ze swoich pieniędzy przez pewien, określony umową, czas. Niestety, zerwanie lokaty oszczędnościowej przed terminem zapadalności zazwyczaj oznacza utratę odsetek, czyli zapłaty za powierzenie bankowi pieniędzy. Dlatego też suma lokaty powinna być dobrze przemyślana. Wysokość odsetek wyrażona jest za pomocą stopy procentowej, które obecnie pozostają na bardzo niskim poziomie. Z jednej strony zakładając lokatę bankową ponosimy więc niskie ryzyko utraty środków, jednak z drugiej strony zysk z lokaty nie będzie zbyt duży. Nie jest to więc dobry produkt dla tych, którzy liczą na wysokie profity. Umowa lokaty bankowej może być podpisana na krótki okres (około 3 miesięcy) bądź dłuższy (powyżej roku). Największą popularnością, ze względu na zmienne stopy procentowe, cieszą się lokaty oszczędnościowe krótkoterminowe. Lokata bankowa może zostać założona przez osobę dorosłą – czasami banki wymagają także posiadania konta rozliczeniowego, które mają w swojej ofercie.

Lokata oszczędnościowa połączona z ROR

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy to nic innego, jak konto bieżące, z którego dokonujemy wypłat i na które wpływają pieniądze. Niektóre konta rozliczeniowe zakładają możliwość połączenia ich z lokalami bankowymi. Zazwyczaj co miesiąc pozostaje nam na koncie pewna kwota pieniędzy, która może być automatycznie przelana na lokatę oszczędnościową. Pieniądze z lokaty są inaczej oprocentowane niż na rachunku bieżącym, jednak tym samym nie możemy z nich swobodnie korzystać. Plusem jest natomiast fakt, iż nie musimy dokonywać osobnego przelewu środków finansowych, gdy te zalegają nam na rachunku bieżącym. Dodatkowo banki cenią klientów, którzy posiadają u nich zarówno rachunek rozliczeniowy, jak i lokatę – pieniądze takich klientów zwykle są lepiej oprocentowane.

Lokata bankowa – czy warto ją założyć?

Założenie lokaty bankowej nie gwarantuje osiągnięcia dużych korzyści finansowych, jednak z drugiej strony jest to doskonały sposób na to, aby zwyczajnie nie wydawać pieniędzy, które chcemy zaoszczędzić. Lokata oszczędnościowa zakłada gospodarowanie gotówką przez bank, a nie właściciela, przez co staje się dobrym sposobem na przechowanie gotówki do czasu, gdy będzie nam naprawdę potrzebna. Co więcej, lokata bankowa to doskonały produkt inwestycyjny dla osób, które boją się ponosić duże ryzyko, lecz nie chcą odkładać pieniędzy do przysłowiowej skarpety. Banki oferują szeroką paletę lokat oszczędnościowych do wyboru, dlatego też każdy jest w stanie wybrać idealną dla siebie. Ogromnym plusem są lokaty dla klientów premium, którzy planują zdeponować kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Mogą oni liczyć na znacznie lepsze oprocentowanie, co zachęca do powierzenia bankowi swoich oszczędności. Lokata bankowa z pewnością będzie też dobrym wyborem dla osób, które nie mają szerokiej wiedzy finansowej, przez co boją się innych produktów inwestycyjnych.